CONSULTANȚA, ASISTENȚA ȘI SPRIJINIREA INIȚIERII UNEI AFACERI

Scopul:

Consultanța, asistenț și sprijinirea inițierii unei afaceri este o măsură activă de ocupare a forței de muncă care urmăreşte:

  • sprijinirea financiară a șomerilor care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat și recîștigarea independenței financiare;
  • crearea de locuri de muncă;
  • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale șomerilor;
  • stimularea dezvoltării întreprinderilor noi  prin facilitarea accesului acestora la finanţare.

Cine poate beneficia:

Șomerul care întrunește următoarele condiții:

  • are vârsta de 18 ani la data depunerii cererii de finanțare;
  • este înregistrat cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială.

Cum se acordă:

Consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri se acordă, la cerere, șomerilor care inițiază o activitate de antreprenoriat, prin care își creează loc de muncă.

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului de evaluare a dosarelor șomerilor solicitanți de subvenție pentru inițierea unei afaceri, aprobat prin Ordinul nr.34 din 12.05.2020

Ghid privind accesarea măsurii de „Consultanță, asistență și sprijinire pentru inițierea unei afaceri”