FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN CERTIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A COMPETENȚELOR DOBÎNDITE ÎN CONTEXTE DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ ȘI INFORMALĂ

Cine poate beneficia:

Certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală se efectuează pentru șomerii care dețin astfel de competențe, identificate ca urmare a ghidării în carieră.

Actele necesare:

  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
  • copia actelor de studii și de calificare;
  • certificatul medical din care să rezulte că starea sănătății șomerului îi permite instruirea și exercitarea ulterior instruirii a meseriei/profesiei, ocupației selectate pentru formare profesională.

Cum se acordă:

Agenția Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă asigură certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală, în baza contractelor încheiate cu șomerul și structura abilitată în acest sens, conform actelor normative în vigoare în domeniul educației.

Pentru a beneficia de această măsură de formare profesională, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele cărora le puteți găsi aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni