FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN STAGII PROFESIONALE

Scopul:

Principalele obiective ale stagiului profesional sunt:

 • facilitarea tranziției șomerilor fără vechime în muncă, care dețin o profesie/meserie, ocupație inclusiv a absolvenților, de la sistemul de educație la piața muncii;
 • consolidarea competențelor și abilităților practice ale șomerilor;
 • facilitarea integrării profesionale în concordanță cu tendințele pieței muncii;
 • creșterea nivelului de competențe practice pentru a răspunde nevoilor reale de personal calificat ale angajatorilor.

Cine poate beneficia:

 Șomerii fără vechime în muncă în profesia deținută, direcționați de către subdiviziunea teritorială, cu o durată de pînă la 4 luni, în scopul dobîndirii abilităților practice.

Cum se acordă:

Stagiul profesional se realizează în cadrul unităților de drept public sau privat, сare au informat subdiviziunile teritoriale despre disponibilitatea de participare în măsura de stagiu profesional.

Actele necesare:

 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
 • copia actelor de studii și de calificare;
 • certificatul medical din care să rezulte că starea sănătății șomerului îi permite instruirea și exercitarea ulterior instruirii a meseriei/profesiei, ocupației selectate pentru formare profesională.

Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

 • bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională sau de alocație achitată de către angajator;
 • compensarea cheltuielilor de cazare, în proporţie de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare lună de închiriere;
 • acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului la cursuri de formare profesională în altă localitate decît cea în care își are domiciliul.

Procedura de desfășurare a stagiului profesional