FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ

Scopul:

Acordăm servicii de formare profesională prin instruire la locul de muncă în cadrul unității  în scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi, competențe și calificări necesare pentru  ocuparea unui loc de muncă.

Cine poate beneficia:

Șomerii care nu au o profesie sau meserie ori au o profesie sau meserie care nu este solicitată pe piața muncii locală, direcționați de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în baza contractului între angajator, furnizorul de servicii de formare profesională, șomer și Agenția Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Cum se acordă:

Instruirea la locul de muncă în cadrul unităţii include:

  • pregătirea teoretică a șomerului-cursant, care se realizează de către furnizorul de servicii de formare profesională și include cel mult 20% din volumul total de ore destinate programului de formare profesională;
  • instruirea practică a șomerului-cursant, care se realizează de către angajator și include minimum 80% din volumul total de ore destinate programului de formare profesională.

Actele necesare:

  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
  • copia actelor de studii și de calificare;
  • certificatul medical din care să rezulte că starea sănătății șomerului îi permite instruirea și exercitarea ulterior instruirii a meseriei/profesiei, ocupației selectate pentru formare profesională.

Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

  • bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională.
  • compensarea cheltuielilor de cazare, în proporţie de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare lună de închiriere;
  •  acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului la cursuri de formare profesională în altă localitate decît cea în care își are domiciliul.

Procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității (Anexa nr.3 la HG nr.1276 din 26.12.2018)