FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN CURSURI

Scopul:

Acordăm servicii de formare profesională prin cursuri persoanelor cu statut de șomer  în scopul creșterii șanselor de ocupare a acestora.

Cine beneficiază:

Șomerii înregistrați la subdiviziunile teritoriale care au sau nu o meserie/profesie, ocupație și care nu pot fi angajați în câmpul muncii din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare.

Cum se acordă:

Cursurile de formare profesională se efectuează în baza contractului de instruire încheiat între Agenția Naţională și șomer. Selectarea furnizorilor de cursuri de formare profesională se efectuează conform legislației în domeniul achizițiilor publice.

Actele necesare:

  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
  • copia actelor de studii și de calificare;
  • certificatul medical din care să rezulte că starea sănătății șomerului îi permite instruirea și exercitarea ulterior instruirii a meseriei/profesiei, ocupației selectate pentru formare profesională.

Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

  • bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională;
  • compensarea cheltuielilor de cazare, în proporţie de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare lună de închiriere;
  • acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului la cursuri de formare profesională în altă localitate decît cea în care își are domiciliul.

Lista furnizorilor de formare profesională contractați de ANOFM și Lista meseriilor/profesiilor, programelor de formare profesională

Procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare

Pentru a cunoaste mai multe detalii despre profesii vizualizaţi filmuleţele:

 Admnistrator in serviciile hoteliere

 Agent de turism

 Bucatar

 Betonist si fierar

 Cosmetician

 Frizer

 Geamgiu

 Gradinar

 Manger

 Ospatar

 Specialisti in constructie

 Tiparitor-imprimator

 Vinzator

 Zidar

 Zugrav vopsitor

 Confectioner instrumente aparate de precizie

 Lacatus la repararea automobilelor lucrari pe caroserie

 Lacatus la repararea automobilelor

  Mecanic naval

 Tinichigiu