CONTACTE UTILE

  • Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova

str. Ciuflea 36/1, or. Chișinău
tel. (+373)22 232 940
e-mail: info@bma.gov.md
web: www.iom.md
facebook: OIM Moldova

 

  • Biroul Migrație și Azil

Bd. Ștefan cel Mare 124 , or. Chișinău
Centrul de Apel BMA
tel. (+373)22 820 007
e-mail: info@bma.gov.md
web: www.bma.gov.md
facebook: BMA
http://bma.gov.md/

 

  • Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

str. Gheoghe Tudor 3
Consultații:
tel.: (+ 373 22) 28-61-15
Anticamera:
tel.:(+37322)25-78-25
fax:(+373-22)73-51-81
e-mail: info@cnas.gov.md