MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

 

Măsuri active de ocupare a forței de muncă sînt acordate în scopul creșterii şanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante.

Măsuri active includ:

  • formarea profesională;
  • subvenționarea locurilor de muncă;
  • suportul pentru crearea sau adaptarea locului de muncă;
  • stimularea mobilității forței de muncă.
     

Formarea profesională se realizează prin:

  • cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare;
  • instruirea la locul de muncă în cadrul unității;
  • stagii profesionale;
  • certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală.