SERVICII DE PRECONCEDIERE

Acordăm servicii persoanelor care urmează a fi  disponibilizate (concediate) pentru a nu permite trecerea lor în şomaj sau pentru a se reîncadra cât mai rapid în câmpul muncii.

Scopul:

Informarea despre prevederile legale referitoare la protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Cine poate beneficia:

Persoanele care urmează să fie disponibilizate din cauza schimbărilor din cadrul organizaţiei, inclusiv lichidarea, reorganizarea sau reprofilarea unităţii.

Cum se acordă:

În cazul în care cunoaşteţi că urmează să fiţi disponibilizat (locul dvs. urmează a fi lichidat), adresaţi-vă Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raza teritorială în care aveţi domiciului pentru:

  • a primi informaţii despre prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia socială şi formarea profesională de care puteţi să beneficiaţi;
  • a primi informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a lor;
  • pentru a vi se acorda susţinerea necesară  la angajarea în câmpul muncii.